Texas Tech takes part in #22killchallenge

Texas Tech takes part in #22killchallenge