Pete Stone takes new coaching job

Pete Stone takes new coaching job