No. 18 Red Raiders shock No. 10 Kansas

No. 18 Red Raiders shock No. 10 Kansas