CHS grad finishes chemo treatment

CHS grad finishes chemo treatment