"Red Raider Reign" celebrates Texas Tech’s athletic success

KCBD 10 p.m. clip

"Red Raider Reign" celebrates Texas Tech’s athletic success